MVW Consulting

Xin thị thực, giấy phép cư trú và giấy phép lao động

selective focus of female lawyer with stamp in hand holding clipboard with visa application
QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Chúng tôi giúp bạn xin thị thực, giấy phép cư trú và giấy phép lao động

Tại Hungary, bất kỳ người nào không phải là công dân của một thành viên của Liên minh Châu Âu đều cần phải có giấy phép để làm việc. Bước đầu tiên để xin giấy phép là tìm kiếm một công việc. Bạn có thể bắt đầu quá trình này với một hợp đồng lao động đã ký.

(Cần có giấy phép không chỉ nếu ai đó muốn làm lao động mà còn khi thành lập doanh nghiệp của riêng họ. Một trường hợp ngoại lệ là người đó là giám đốc quản lý của công ty riêng của mình. Tuy nhiên, nếu trực tiếp tham gia làm việc, họ cũng cần có giấy phép lao động, vì việc này không liên quan đến quản lý.)

 Xin giấy phép lao động là một quá trình phức tạp và tốn nhiều thời gian. Hồ sơ phải được nộp cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, điều kiện cơ bản là hợp đồng lao động hiện có giữa chủ công ty Hungary và người nộp đơn. Giấy phép lao động có liên quan mật thiết đến việc xin giấy phép cư trú, vì vậy rất nên xin cấp phép cùng một lúc. Để cư trú hợp pháp, đối với công dân không thuộc EU, cần bắt buộc có giấy phép cư trú để kiếm thu nhập, và đối với công dân Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cần bắt buộc có giấy chứng nhận đăng ký hoặc thẻ cư trú.

Giấy phép cư trú cho các mục đích khác:

Giấy phép cư trú có thể được cấp với mục đích làm việc cho công dân nước không thuộc EU có mục đích cư trú là:

  • thực sự làm việc dựa trên quan hệ lao động, xem xét trên cơ sở có liên quan hoặc trực tiếp;
  • là chủ sở hữu hoặc giám đốc điều hành của một công ty, hợp doanh hoặc pháp nhân khác được thành lập nhằm mục đích tạo thu nhập, bao gồm các hoạt động khác trong phạm vi mục đích này.

Giấy phép cư trú:

Trong trường hợp lưu trú kéo dài ở Hungary và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, công dân nước không thuộc EU có thể nộp đơn xin giải quyết.

Ở Hungary, tồn tại các loại giấy phép cư trú sau:

  • Giấy phép cư trú EC
  • Giấy phép cư trú tạm thời
  • Giấy phép cư trú quốc gia
  • Thẻ cư trú dài hạn

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia kinh doanh và nhập cư của chúng tôi đang chờ đợi để giúp bạn, bất kể là thuê, mua bất động sản, xin giấy phép hoặc quản lý công ty của bạn.