MVW Consulting

Mua bất động sản và quản lý tín dụng

Buying a house concept
QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Chúng tôi hỗ trợ xử lí những thứ cần thiết cho việc mua bất động sản

Cơ hội mua bất động sản của người nước ngoài còn hạn chế. Người nước ngoài không được mua quyền sở hữu đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Các bất động sản còn lại là chung cư, nhà ở, nhà nhỏ nông thôn, các loại bất động sản cao ốc, lô đất xây dựng.

Việc mua lại bất động sản cần phải có giấy phép, giấy phép này phải được xin tại văn phòng chính quyền hạt có thẩm quyền.

Không cần xin giấy phép nếu:

  1. Người đó được thừa kế tài sản.
  2. Không làm phương hại đến lợi ích công cộng,
  3. hoặc lợi ích của đô thị
  4. người nước ngoài là chủ sở hữu duy nhất
  5. muốn thực hiện các hoạt động kinh tế
  6. Người đó muốn định cư ở Hungary

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia kinh doanh và nhập cư của chúng tôi đang chờ đợi để giúp bạn, bất kể là thuê, mua bất động sản, xin giấy phép hoặc quản lý công ty của bạn.